Zasedání zastupitelstva obce

Obec Rychnov na Moravě 

Podle § 92 odst.1, zák.128/2000 Sb. o obcích 

S v o l á v á m 

jednání
zastupitelstva obce 

které se bude konat 

v pondělí 10. října 2011 od 18 hodin

v zasedací místnosti OÚ. 

Zahájení

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Program jednání :
1, seznámení a schválení programu zasedání
2, tvorba rozpočtu obce pro rok 2012
3, kanalizace
4, pořízení drobného hmotného majetku
5, výstavba trafostanice
6, dotace z POV
7, zpráva finanční kontroly
8, jízdní řád autobusové linky
9, nákup pozemků
10, PO MŠ
11, různé, došlá pošta, diskuse
12, závěr 

Zasedání je veřejné, zvu všechny občany obce.    


 

      Milan Hána

     starosta obce        

Datum: 
Pondělí, 10. Říjen 2011 - 18:00
Místo konání: