Zasedání zastupitelstva obce 14. 11. 2015

Vážení spoluobčané, 
přijměte pozvání na jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v sobotu 14. listopadu od 10:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Hlavním bodem zasedání bude představení technicko - ekonomické studie odkanalizování obce. Zasedání bude přítomen tvůrce studie projektant Ing. Oldřich Rec. Program jednání a studii naleznete v příloze. 

Datum: 
Sobota, 14. Listopad 2015 - 10:00
Místo konání: