Zasedání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané, 
přijměte pozvání na jednání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 22. prosince od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, tudíž se může zúčastnit každý občan, který chce být informován o aktuálním dění v obci, popřípadě se na cokoliv zeptat. 
Program jednání naleznete v příloze.
Po ukončení zasedání bude následovat krátké posezení s drobným občerstvením, na které jste všichni zváni. 

Datum: 
Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 18:00
Místo konání: 
Přílohy: