Distribuce volebních lístků

V neděli 30. září a v pondělí 1. října jsou doručovány volební lístky všem oprávněným voličům dle místa jejich trvalého pobytu.  Voliči, kteří mají jako trvalý pobyt ohlašovnu tj. č.p. 63, si mohou volební lístky vyzvednout v kanceláři OÚ. V omezeném množství budou volební lístky i ve volební místnosti ve dnech voleb. Pokud by někdo z voličů nenašel volební lístky ve schránce, prosím kontaktujte mě na tel. 733 121 966.