Informace z obecního úřadu

Vážení občané, 

poplatky za komunální odpad, psa a ostatní platby můžete hradit hotově i platební kartou v kanceláři obce, nebo na bankovní účet obce vedený u komerční banky 115 - 7458450267/0100. Pro identifikaci platby a spárování pohledávek je nutné zadat do poznámky k úhradě poplatku jméno, druh poplatku, počet osob a číslo popisné. 

Občané s trvalým pobytem jsou povinni zaplatit nejpozději do 30. září:

  • 500,-Kč za komunální odpad za občana staršího 18ti let
  • 250,- Kč za komunální odpad u osob do 18ti let včetně
  • 100,- Kč za prvního psa
  • 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
Od poplatku je možno zprostit občana po doložení potvrzení, že se trvale nezdržuje v obci a poplatek uhradil v místě stávajícího pobytu. 
 
Dále jsou od poplatku osvobozeni poplatníci starší 80ti let a zárověň ti, kteří v roce 2020 dovrší 80ti let. 
 
Čipování psů - prosíme všechny občany, kteří si nechali očipovat své psy mimo hromadné čipování v obci, aby poskytli na obecní úřad číslo čipu svého psa. Obec pro snadnější identifikaci zaběhnutých psů pořídila čtečku čipů, kterou je možno využít pro případnou kontrolu čipu. 
 
Děkujeme za pochopení