Omezení úředních hodin OÚ

UPOZORNĚNÍ!!!

V souladu s usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, o přijetí krizového opatření
se ode dne 12. října do 25. října

OMEZUJÍ ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

PONDĚLÍ    8,00 – 10,00 a 14,00 – 17,00

STŘEDA       8,00 – 10,00 a 14,00 – 17,00

Prosíme o dodržování uvedených úředních hodin v jiné, než úřední době je OÚ uzavřen.