Počet obyvatel v naší obci k 1.1.2017

Vážení spoluobčané, 
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. 1. 2016 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 604 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 13 přistěhovaných, 8 odstěhovaných, 10 narození a 8 zesnulých občanů. 
K 1. 1. 2017 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 611 obyvatel v následujícím složení:  

Věk Pohlaví
Muži Ženy
0 - 5  24 9
6 - 17 47 41
18  - 29 40 35
30 - 39 49 47
40 - 49 48 34
50 - 59 40 34
60 - 69 42 45
70 - 79 22 32
80 - 89 4 17
90 - 99 0 1
Celkem 316 295

Celkový věkový průměr v naší obci je 42,02 let.  Z toho muži mají průměrný věk 39,22 a ženy 45,03 let. 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2017
Mužská: 
1. Jiří 21 x
2. Josef, Petr 20 x
3. Pavel 17 x
4. Jan 12 x
5. František 11 x
Ženská:
1. Jana 16 x 
2. Anna 13 x 
3. Ludmila, Marie 12 x 
4. Hana, Lenka 9 x 
5. Eva 7 x

Počet obyvatel naší obce různého státního občanství: 
- české 607 x
- slovenské 3 x
- polské 1 x