Počet obyvatel v naší obci k 1.1.2018

Vážení spoluobčané, 
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. 1. 2017 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 611 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 34 přistěhovaných, 7 odstěhovaných, 7 narození a 4 zesnulých občanů. 
K 1. 1. 2018 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 637 obyvatel v následujícím složení:  

Věk Pohlaví
Muži Ženy
0 - 5  27 14
6 - 17 55 40
18  - 29 39 40
30 - 39 49 47
40 - 49 49 44
50 - 59 36 32
60 - 69 47 36
70 - 79 18 36
80 - 89 7 19
90 - 99 0 2
Celkem 327 310

Celkový věkový průměr v naší obci je 41,15 let. Z toho muži mají průměrný věk 38,56 let a ženy 43,89 let. 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2018
Mužská: 
1. Jiří 22 x
2. Josef, Petr 20 x
3. Pavel 18 x
4. Jan, František 12 x
5. Milan 9 x
Ženská:
1. Jana 17 x 
2. Anna 14 x 
3. Ludmila 12 x 
4. Lenka 11 x 
5. Hana 10 x

Počet obyvatel naší obce jiného státního občanství: 
- slovenské  1x
- polské  1x