Přijímací řízení do MŠ Rychnov na Moravě

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy přijala pro školní rok 2018/2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

1/2018     Přijímá se od 1.9.2018

2/2018     Přijímá se od 1.9.2018

7/2018     Přijímá se od 1.9.2018

5/2018     Přijímá se od 1.9.2018

3/2018     Přijímá se od 1.9.2018

4/2018     Přijímá se od 1.9.2018

6/2018     Přijímá se od 1.9.2018