ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

pro školní rok 2017 / 2018

 

se uskuteční ve dnech2. 5. 2017a 3. 5. 2017

 

v době od 8:00 do 15:30

 

 

prosím přineste:

- rodný list dítěte

- očkovací průkaz dítěte

- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

 

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)