KANALIZACE

Žádáme občany, kteří doposud neodevzdali podepsanou smlouvu na kanalizaci, aby tak učinili nejpozději do středy 17. dubna. Neodevzdání smlouvy budeme považovat za nesouhlas s připojením ke kanalizaci.

Datum vydání: 
10.04.2019