Rychnovské listy prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám poslední vydání Rychnoských listů v tomto roce. Toto vydání bylo distribuováno do schránek dne 18. 12. 2015.
Vydání včetně příloh naleznete v příloze. 

Datum vydání: 
21.12.2015