Seznam přijatých dětí od 1.9.2019

Mateřská škola Rychnov na Moravě, okres Svitavy přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

12/2019          přijímá se od 1.9.2019

11/2019          přijímá se od 1.9.2019

1/2019           přijímá se od 1.9.2019

8/2019           přijímá se od 1.9.2019

9/2019           přijímá se od 1.9.2019

3/2019           přijímá se od 1.9.2019

Datum vydání: 
20.05.2019