Statistika dopravy

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám výsledek statistiky dopravy v naší obci. Měření bylo provedeno v době od 9. ledna do 21. ledna roku 2014. 
Měření bylo prováděno na silnici v blízkosti domu čp. 65. 

V dokumentu se dozvíte, kolik vozidel v obci kontrolovaným úsekem v danou dobu projelo, výsledek měření je rozdělen do dvou směrů, směr Moravská Třebová a směr Lanškroun. Vozidla jsou rozdělena do kategorií a dále podle dosažené rychlosti. V dokumentu je vše znázorněno i procentuálně.
Pod hlavní tabulkou uvidíte "BORCE" to jsou vozidla, která v daném úseku dosáhla rychlosti 100 km/h a více. 

Toto měření nám ukázalo skutečný stav provozu na silnici při průjezdu naší obcí, výsledná čísla nejsou příznivá a budou sloužit jako podklad pro jednání s policií, ale i pro rozhodování zastupitelstva obce k možným nákupům informačních radarů či alespoň částečné výstavbě chodníků, nebo zpevněných prostorů pro chodce. 

Datum vydání: 
25.02.2014