Tříkrálová sbírka 2019

V sobotu 5. ledna 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. I letos v naší obci koledovalo 5 skupinek koledníků:

  • skupina pana Žáka: 1820,-
  • skupina paní Krmelové: 3545,-
  • skupina paní Markové: 5623,-
  • skupina paní Chlupové: 4346,-
  • skupina paní Knoblichové: 2926,-
Celkem koledníci v naší obci vykoledovali 18 260,- Kč. Děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapojili a všem, kteří ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek poputuje na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným rodinám a osobám.
Datum vydání: 
08.01.2019