Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019

PRÁVO VOLIT má:

  • občan ČR, který nejpozději druhý den voleb dosáhl 18 let věku, není omezen na svobodě z důvodu ochrany zdraví lidu a nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
  • občan jiného členského státu EU
Podmínky:
  • občan jiného členského státu EU musí být nejpozději ve středu 10. dubna přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR
  • zároveň musí do neděle 14. dubna do 16:00 hodin SÁM požádat u obecního úřadu příslušného dle místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (nemusí žádat ti, kteří o zápis požádali v letech 2004, 2009 či 2014
  • další možnost zápisu cizince EU do seznamu voličů: je-li cizinec již zapsán v dodatku stálého seznamu voličů, obecní úřad jeho údaje přenese do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádá SÁM nejpozději v neděli 14. dubna do 16:00 hod.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém "domovském" volebním okrsku, může na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak pouze na území České republiky.
 
O vydání voličského průkazu může volič požádat na obecním úřadě v místě trvalého či přechodného pobytu a to:
  • písemně - písemná žádost se podává obecnímu úřadu nejpozději do pátku 17. května do 16:00 hod.; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič např. zaslal žádost poštou); žádost lze zaslat i v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím osobní datové schránky
  • osobně - takto lze požádat nejpozději do středy 22. května do 16:00 hod.; nutností je mít s sebou doklad totožnosti
Voličské průkazy se mohou vydávat nejdříve ve čtvrtek 9. května.
Datum vydání: 
26.03.2019