Vyhodnocení sběru papíru za rok 2018

Do sběru papíru se v roce 2018 zapojilo 21 domácností. Občané nasbírali celkem 3 852 kg papíru. Podle pravidel obdrží každá domácnost 0,50 Kč za odevzdaný kg a nejlepších pět také bonusovou odměnu. Peníze je možné si vyzvednout do konce března v kanceláři OÚ. Nevyzvednuté peníze budou začátkem měsíce dubna předány mateřské škole.

Tabulku s vyhodnocením naleznete v příloze.

Datum vydání: 
12.02.2019