Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018

I v letošním roce proběhla v naší obci Třikrálová sbírka na pomoc sociálně potřebným rodinám a osobám, handicapovaným či jinak znevýhodněným občanům. Celkový výtěžek činí 18 514 Kč. Děkujeme všem, co přispěli!

Datum vydání: 
22.01.2018