Zápis z VI. zasedání zastupitelstva obce 29.6.2015

Vážení spoluobčané,
v příloze máte možnost seznámit se se zápisem ze zasedání zastupitelstva obce.
Do kompletního dokumentu je možno nahlížet na OÚ.  

Datum vydání: 
21.07.2015