Změna jízdního řádu

Dne 15.7.2019 byl vydán nový jízdní řád, který platí do 31. sprna 2019. Tento jízdní řád je pouze dočasný, z důvodu nového školního roku platí pouze do konce prázdnin! Naleznete jej v příloze a v Rychnovských listech.

Datum vydání: 
16.07.2019