Změna jízdního řádu

Dne 09. prosince 2018 byl vydán nový jízdní řád, který platí do 14. prosince 2019. Naleznete jej v příloze a v Rychnovských listech.

Datum vydání: 
10.12.2018