Pečení koláčků na pouť

Ve čtvrtek 17. září 2015 se sešly dobrovolnice z klubu zdatných seniorů i z řad občanů a společně se zaměstnankyněmi obce pekly koláčky, které se nabízeli na víkendové pouťi.