Připomínka Rychnovských pouťí - neděle

19. - 20. září pořádala obec Rychnov na Moravě akci nazvanou Připomínka Rychnovských poutí. V neděli 20. září byla v kostele Sv. Mikuláše Česko-Německá mše, poté se světila pamětní deska Jakoba Franze u kostela Sv. Mikuláše a následně byla možnost navštívit poutní místo Mariánská studánka. V rámci odpoledního programu se světila obecní vlajka a vystoupilo hudební seskupení VERNUM 2013 ENSEMBLE pod vedením Ondřeje Tajovského. Po celou dobu nedělního programu byl na návsi pouťový jarmark s možností zakoupení rukodělných a řemeslných výrobků a k dispozici byli i atrakce pro děti. Při této příležitosti se přímo na místě razila pamětní mince. Tuto minci si budou zájemci moci zakoupit i v kanceláři OÚ.