Vítání občánků listopad 2016

5. listopadu 2016 se v zasedací místnosti OÚ konalo vítání 4 nových občánků naší obce. Nové občánky spolu s rodiči a rodinnými příslušníky přivítala místostarostka obce paní Hana Šmídová spolu s paní Radkou Judovou. Pěkné vystoupení předvedly děti z MŠ.