Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ

Vážení návštěvníci,

areál přírodního koupaliště obce Rychnov na Moravě slouží k využití volného času a odpočinku všech jeho hostů a k radosti Vašich dětí.

Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vás žádáme o dodržování návštěvního a provozního řádu.

Provozovatel: Obec Rychnov na Moravě, IČ 00277312
Rychnov na Moravě 63, 569 34 Rychnov na Moravě
tel. 733 121 966, www.rychnovnm.cz
Odpovědný pracovník: Milan Hána 

Návštěvní doba: červenec – srpen

Pobyt na koupališti je na vlastní nebezpečí, děti do 10 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba.

V celém areálu platí přísný zákaz:

1. poškozování a znečišťování všech prostor, zařízení a vybavení
2. koupání zvířat
3. stanování a rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa
4. vjezdu motorových vozidel
5. odhazování odpadků mimo odpadkové koše
6. přemísťování pevného i mobilního zařízení
7. lezení na stromy

 Návštěvník je povinen:

1. dodržovat návštěvní a provozní řád, pokyny správce a ostatních pracovníků
    pověřených provozovatelem
2. dodržovat pravidla slušného chování, být ohleduplný k ostatním, neobtěžovat
 
    návštěvníky a okolní obyvatele nadměrným hlukem
3. dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost
4. využívat veškeré zařízení areálu pouze tak, aby nedocházelo k jeho poškození

Dodržování návštěvního řádu mohou kontrolovat osoby k tomu oprávněné, tj. správce areálu a ostatní pracovníci pověření provozovatelem.

Porušení návštěvního řádu je přestupkem ve smyslu § 46 odst. 2 zákona 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takové porušení uložit pokutu až do výše 30.000,- Kč. V případě porušení tohoto řádu má provozovatel právo návštěvníka, který návštěvní řád porušil okamžitě vykázat z prostor areálu.

Důležitá telefonní čísla:
Záchranná služba 155
Tísňové volání 112
Hasiči 150
Policie 158
Provozovatel 733 121 966
Kiosek 739 009 728

ATRAKCE PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ

 SKOKANSKÉ MŮSTKY

- pevné můstky, bez obsluhy, jejich použití je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba

- provoz nepřetržitý

 SKLUZAVKA

- skluzavka s nosností do 120 kg, před skluzem je nutné pustit proud vody, provoz bez obsluhy, použití je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba

- provoz nepřetržitý

 AQUAZORBING

- řídí se provozním řádem umístěným u atrakce, obsluhu zajišťuje provozovatel, návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny obsluhy atrakce, použití je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba

- provoz za příznivého počasí v době od 11:00 do 20:00, za nepříznivého počasí se atrakce neprovozuje

- provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby atrakce

 MAXI TRAMPOLÍNA

- provoz bez obsluhy, použití je na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají rodiče, popř. jiná odpovědná osoba

- provoz je závislý na kiosku

PŮJČOVNA SPOTROVNÍHO VYBAVENÍ

- u obsluhy kiosku je možné zapůjčení sportovního vybavení na tenis, basketbal, nohejbal, petang, ping pong, kroket, ygolf, badminton