Barokní kostel sv. Mikuláše

V Rychnově původně vznikl kostel v opevnění. Stále jsou patrny dělové střílny ve zdivu. Nynější barokní kostel sv. Mikuláše, biskupa, pochází z roku 1730. Nechal ho postavit majitel panství Liechtenstein. Je to prostá jednolodní stavba s věží s hodinami v průčelí a s bohatou rokokovou výzdobou uvnitř. Na hlavním oltáři kromě překrásného dvoupatrového svatostánku je originál obrazu sv. Mikuláše, jehož kopie je ve Sloupnici, a rozkošný milostný obraz Panny Marie Rychnovské. Na hřbitovní zdi vedle kostela jsou empírové epitafy s náhrobními kameny.

Fotky: 
Poloha na mapě: