Orgány zastupitelstva

Finanční výbor

Členové: Radka Judová (předseda výboru), Zdeněk Špičák, Monika Chlupová

Kontrolní výbor

Členové: Miroslav Sekanina (předseda výboru),  Miroslav Švancara, Hana Pokorná

Kulturní výbor

Členové: Hana Šmídová (přeseda výboru),  Hana Hánová, Božena Honsová, Milada Olosová, Jaroslava Vítková

Investiční výbor

Členové: Petr Švehla (předseda výboru), Milan Hána, Miroslav Sekanina, Josef Henzl, Pavel Baroš