Orgány zastupitelstva

Finanční výbor

Členové: Božena Pospíšilová (předseda výboru), Karel Pastýř, Monika Chlupová

Kontrolní výbor

Členové: Petr Švehla (předseda výboru), Miroslav Sekanina, Radka Judová 

Kulturní výbor

Členové: Hana Šmídová (přeseda výboru), Hana Hánová, Božena Honsová 

Investiční výbor

Členové: Milan Hána (předseda výboru), Petr Švehla, Marie Danielová