Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Rychnov na Moravě

2.Důvod a způsob založení

Podle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo, 9 členů
Starosta, Milan Hána
Místostarosta Josef Henzl
Místostarostka Hana Šmídová
Ing. Petr Švehla, Miroslav Sekanina, Božena Pospíšilová
Karel Pastýř, Petr Knoblich, Vladimír Šnajdr
Kontrolní výbor zastupitelstva
Finanční výbor zastupitelstva
Kulturní výbor zastupitelstva
Investiční výbor zastupitelstva 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad
Rychnov na Moravě č. 63
569 34 Rychnov na Moravě

Telefon: 461 100 455
info@rychnovnm.cz

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad
Rychnov na Moravě č. 63
569 34 Rychnov na Moravě

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Rychnov na Moravě č. 63
569 34 Rychnov na Moravě

4.3. Úřední hodiny

Po, St: 8:00-11:30, 12:30-17:00

4.4. Telefonní čísla

Telefon: 461 100 455
Mobil: 733 121 966

4.5. Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www.rychnovnm.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@rychnovnm.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@rychnovnm.cz - starosta obce
info@rychnovnm.cz - obecní úřad

5.Případné platby lze poukázat

Případné platby můžete poukázat na účet číslo: 1283450339/0600 (MONETA);
115-7458450267/0100 (KB)


6. IČ

00277312

7. DIČ

CZ00277312

8.Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

8.2 Rozpočet

Aktuální rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

  • písemně na adrese obecního úřadu
  • elektronickou poštou na adrese podatelna@rychnovnm.cz
  • osobně na úřadovně obecního úřadu

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Rychnově na Moravě, se lze odvolat do 15ti dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Rychnově na Moravě.

12. Formuláře

Formuláře lze získat osobně na obecním úřadě.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb. (o obcích)
Zákon č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím)

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhláška o místních poplatcích
Vyhláška o školském obvodu

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

18. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obec Rychnov na Moravě jako správce osobních údajů touto cestou zveřejňuje, v souladu s článkem 37 odstavec 7 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro Obec Rychnov na Moravě a Mateřskou školu Rychnov na Moravě:

Mgr. Jan Urban, Purkyňova 101, 563 01 Lanškroun

Email: urban@urban-ak.cz

Telefon: +420 739 237 678