Česko zpívá koledy

Srdečně Vás zveme na tradiční akci Česko zpívá koledy s deníkem, která se koná ve středu 7. prosince v 18 hodin na návsi. Hudební doprovod zajistí paní Tamara Mengrová. Texty písní a teplé občerstvení bude zajištěno. 

Datum: 
Středa, 7. Prosinec 2022 - 18:00

Vánoční dílnička

Srdečně Vás zveme na Vánoční dílničku, která se bude konat v sobotu 10. prosince od 14 hodin z zasedací místnosti OÚ. Přijďte příjmně prožít předvánoční čas a něco hezkého si vyrobit. Občerstvení je zajištěno.

Datum: 
Sobota, 10. Prosinec 2022 - 14:00

Vánoční soutěž

Hlasovat můžete do 15. prosince 12 hodin na fb stránkách obce zde. 

1. místo - fotografie s největším množstvím "lajků, srdíček atd." získává 10kg pytel granulí Kořist, kterou do soutěže věnovala firma KRM I LVA
2. místo - losování o knihu Zmizelé Hřebečsko
3. místo - losování o knihu Zmizelá Moravská Třebová

Návštěva Mikulášské družiny

Vážení občané.
Mikulášské balíčky bude obec dětem rozdávat (stejně jako v době předcovidové) na akci Rozsvícení vánočního stromu, která se bude konat v sobotu 3. prosince na návsi. 
V případě, že si i přes to přejete návštěvu Mikuláše a jeho družiny v místě Vašeho bydliště, zašlete do 30. listopadu požadavek na email: vanoce2022mazlicek@seznam.cz. Návštěva bude probíhat v pondělí 5. prosince v podvečerních hodinách. Připravte si pro tyto účely vlastní balíček. 

Informace o výsledku voleb do obecního zastupitelstva

Vážení spoluobčané, informujeme Vás o výsledku voleb do obecního zastupitelstva.

Voleb se zúčastnilo 175 ze 476 oprávněných voličů. 

Zastupitelstvo obce budou nově tvořit: 
- Milan Hána se 113 hlasy
- Petr Švehla s 89 hlasy
- Hana Šmídová s 86 hlasy
- Miroslav Sekanina se 120 hlasy
- Radka Judová s 83 hlasy
- Pavel Baroš se 101 hlasy
- Miroslav Švancara s 90 hlasy
- Stanislava Vraspirová s 85 hlasy
- Martina Soldánová (nově Kuková) s 99 hlasy

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Cestovní doklady

Informace týkající cestovních dokladů naleznete v přehledné formě na letáku v příloze. 

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Pardubický kraj zveřejnil projekt týkající se cyklotras a cyklostezek v našem kraji. Mapu naleznete zde. 

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií.
Potřebné informace nalezenete v příloze. 

Píše se o nás

V pondělí 14. února vyšla ve Svitavském deníku stránka o naší obci. 
V kanceláři obecního úřadu si můžete tyto noviny zdarma vyzvednout. 

Pozor! Varování před podvodnými praktikami

Policie České republiky, obvodní oddělení Svitavy nás požádalo o součinnost týkající se předání informace o množících se případech podvodů, jejíchž obětmi bývají hlavně senioři. Pachatelé se většinou po telefonu vydávají za rodinné příslušníky, kteří se dostali do tíživé finanční situace a prosí o finanční pomoc. Tímto způsobem vylákali podvodníci již nemalé peníze.  

Prosíme o zvýšenou opatrnost a šíření této informace mezi své blízké. Lze tím předejít tomu, aby množství podvedených přibývalo. 

Moravskotřebovský zpravodaj

Aktuální vydání Moravskotřebovského zpravodaje v elektronické podobě naleznete zde. 
V případě, že byste měli zájem o zpravodaj v tištěné podobě, k dispozici bude na OÚ začátkem každého měsíce v množství 20 ks. 

Zavedení Mobilního Rozhlasu

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Rychnov na Moravě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

Prodej PB lahví

Obec nabízí prodej PB lahví, skladem jsou lahve o velikosti 2 a 10 kg, na objenání 33 kg. 

Cena 2 kg - 124,- Kč, 10 kg - 450,- Kč, 33 kg - 1 269,- Kč.

Pokud nemáte obal na výměnu lze zakoupit i obal, 2 kg - 500 kč, 10 Kg - 1000 Kč.

Prodej probíhá na obecním úřadě, případně volejte 733 121 966. 

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS