Otevírání koupaliště a vítání prázdnin

Obec Rychnov na Moravě Vás srdečně zve na největší akci v roce - Otevírání koupaliště a vítání prázdnin. Akce se koná v sobotu 29. června od 14 hodin na koupališti. Více informací naleznete na plakátu v příloze. 

Datum: 
Sobota, 29. Červen 2024 - 14:00

Volby do Evropského parlamentu

V naší obci se voleb do parlamentu EU zůčastnilo 33,94% oprávněných voličů. 

Projekt kanalizace - setkání s občany

Projekt kanalizace

V návaznosti na množící se dotazy a informace o šíření různých zpráv spojených s kanalizací jsem se rozhodl uspořádat veřejné setkání s občany. Na setkání bylo připomenuto a zopakováno to nejdůležitější co se týká kanalizace a také bylo odpovězeno na dotazy přítomných občanů. Některé dotazy včetně odpovědí uvádím níže. Věřím, že setkání napomohlo zdárnému průběhu a dokončení výstavby kanalizace v obci.

Kdo a kdy bude dělat finální terénní úpravy? – dodavatel stavby Gasco ještě před dokončením celé stavby

Stavba kanalizace a ČOV zahájena

Editace 3. dubna 2024.

Žádáme občany, kteří mají již nainstalovanou čerpací jímku, aby si co nejdříve zajistili přívod elektřiny. V příloze najdete leták, ve kterém jsou uvedeny požadavky na elektrickou přípojku. Po instalaci kontaktujte OÚ s žádostí o vypracování revize přívodu (revizi hradí obec). 
POZOR!!! napojení jednotlivých nemovitostí na čerpací jímky bude probíhat až na výzvu OÚ, a to po dokončení stavby kanalizace. 

Osvědčení o úspoře emisí

Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Konkrétní čísla naleznete v příloze. 

Webinář ze série "O rodině a vztazích" na téma Preventivní práce se stresem u dětí

V úterý 18. června se koná pod záštitou Pardubického kraje, Poradny pro rodinu a CCV Pardubice Webinář na ze série "O rodině a vztazích" na téma "Preventivní práce se stresem u dětí".  Webinář bude probíhat pod následujícím odkazem Launch Meeting - Zoom  v době od 17:00 - 18:30. Webinář je zdarma.

Brožura "Jak si poradit v různých situacích"

Pardubický kraj ve spolupráci s Evropskou unií vydali brožuru plnou praktických rad kam se obrátit, když potřebujete zdravotní nebo sociální služby. Brožuru v elektronické podobě naleznete v příloze. V tištěné podobě by nám v dohledné době měla přijít na OÚ a bude k dispozici k nahlednutí, popřípadě krátkodobému zapůjčení. 

Provoz sběrného dvora

Informujeme občany o tom, že od nového roku je sběrný dvůr otevřen každou LICHOU sobotu v době od 8:30 do 11:30. 

Jízdní řád autobusů od 10. 12. 2023

V příloze najdete jízdní řád autobusů platný od 10. prosince 2023.

Akademie začínajícího podnikání

Město Moravská Třebová pokračuje ve spolupráci s Pardubickým podnikatelským inkubáterem, P-PINK s cílem podpořit začínající či budoucí podnikatele ve městě a jeho okolí. Město prostřednictvím P-PINK zajistí sérii školení a workshopů, které budou pro účastníky bezplatné. Zájemci mohou zasílat přihlášky do 15. května na adresu zpravodaj@mtrebova.cz. Více informací naleznete zde.

Nabídka kurzů pro veřejnost

Pardubický kraj ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí kurzy pro laickou veřejnost. Nabídku kurzů naleznete v příloze. Termíny a veškeré další informace naleznete zde. 

Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český telekomunikační úřad vydal informace pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu. Tyto informace naleznete v příloze.

Pasport cyklotras a cyklostezek Pardubického kraje

Pardubický kraj zveřejnil projekt týkající se cyklotras a cyklostezek v našem kraji. Mapu naleznete zde. 

Pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR nabízí pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií.
Potřebné informace nalezenete v příloze. 

Pozor! Varování před podvodnými praktikami

Policie České republiky, obvodní oddělení Svitavy nás požádalo o součinnost týkající se předání informace o množících se případech podvodů, jejíchž obětmi bývají hlavně senioři. Pachatelé se většinou po telefonu vydávají za rodinné příslušníky, kteří se dostali do tíživé finanční situace a prosí o finanční pomoc. Tímto způsobem vylákali podvodníci již nemalé peníze.  

Prosíme o zvýšenou opatrnost a šíření této informace mezi své blízké. Lze tím předejít tomu, aby množství podvedených přibývalo. 

Moravskotřebovský zpravodaj

Aktuální vydání Moravskotřebovského zpravodaje v elektronické podobě naleznete zde. 
V případě, že byste měli zájem o zpravodaj v tištěné podobě, k dispozici bude na OÚ začátkem každého měsíce v množství 20 ks. 

Zavedení Mobilního Rozhlasu

Vážení spoluobčané, 
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v obci  Rychnov na Moravě, a to prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace.

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu? 

·         poslech běžných hlášení rozhlasu přímo z mobilu

·         novinky z úřadu přímo do telefonu

Prodej PB lahví

Obec nabízí prodej PB lahví, skladem jsou lahve o velikosti 2 a 10 kg, na objenání 33 kg. 

Cena 2 kg - 124,- Kč, 10 kg - 450,- Kč, 33 kg - 1 269,- Kč.

Pokud nemáte obal na výměnu lze zakoupit i obal, 2 kg - 500 kč, 10 Kg - 1000 Kč.

Prodej probíhá na obecním úřadě, případně volejte 733 121 966. 

Subscribe to Rychnov na Moravě RSS