Projekt kanalizace - setkání s občany

Projekt kanalizace

V návaznosti na množící se dotazy a informace o šíření různých zpráv spojených s kanalizací jsem se rozhodl uspořádat veřejné setkání s občany. Na setkání bylo připomenuto a zopakováno to nejdůležitější co se týká kanalizace a také bylo odpovězeno na dotazy přítomných občanů. Některé dotazy včetně odpovědí uvádím níže. Věřím, že setkání napomohlo zdárnému průběhu a dokončení výstavby kanalizace v obci.

Kdo a kdy bude dělat finální terénní úpravy? – dodavatel stavby Gasco ještě před dokončením celé stavby

Můžu mít ovládací skříňku ve své rozvodné skříni? – pokud se do rozvaděče vejde tak ano

Jak poznám poruchu čerpadla? – před uvedením do provozu bude každý uživatel seznámen s provozním řádem kanalizace a provozem čerpací jímky, součástí ovládací skříňky bude i světelná signalizace poruchy

V jaké výšce má být nátok do jímky? – min. 0,9 m ode dna jímky, hloubku usazení jímky si musíte stanovit tak, aby byl zachován dostatečný spád přívodní odpadní roury

Jaké jsou nástavce na jímku? – nástavce jsou možné u betonových jímek a jejich využití je nutné předem konzultovat s dodavatelem stavby

Předělají mi jímku do větší hloubky, když mám malý spád? – v případě problému s hloubkou nebo natočením jímky bude provedeno šetření na místě a pokud bude pochybení na straně stavby bude dáno do pořádku

Můžu si do čerpací jímky udělat další díru pro napojení? – čerpací jímka bude součástí kanalizační sítě tedy ve vlastnictví obce, z důvodu funkčnosti není možné mít do jímky více vstupů, odpady z domu musí být před vstupem do čerpací jímky svedeny do jedné trubky

Můžu mít skříňku na sloupku místo na zdi (kvůli obložení zdi)? – ano ovládací skříň je možné umístit na sloupek i v případě že je jímka do 7 m ode zdi

Kdo platí revizi přívodu elektřiny k ovládací skříňce? – obec zajistila jednotného extérního revizního technika a toho bude i platit, revizní zpráva bude majiteli nemovitosti předáni při napojení nemovitosti na kanalizaci

Jaká je záruka na čerpadlo? – stavební část kanalizace má záruku 60 měsíců, strojní části ČOV a čerpadla čerpacích jímek mají záruku 24 měsíců

Bude možná další přípojka ze stejného pozemku? – v budoucnu bude obec za splnění daných podmínek umožňovat připojení na kanalizaci

Musím být přítomen u revize a musí být kabel pod proudem? – revizní technik musí mít přístup k jističi, ten musí být pod proudem, pokud je jistič i kabel volně přístupný není nutná účast majitele

Jak řešit elektro přívod, když mám starý čtyřdrátový rozvod? – toto není problém, nicméně pro zajištění požadovaného připojení elektřiny doporučujeme využít elektrikáře, ten má odborné znalosti, jak vše připravit

Tolik některé dotazy vzešlé ze setkání s občany.

Dále uvedu časovou osu úkonů spojených se spuštěním celého systému kanalizace v obci.

-       Stavba včetně čerpacích jímek, ČOV, ale i terénních úprav má být dle smlouvy s dodavatelem hotova nejpozději do listopadu 2024

-       Po předání stavby bude požádáno o souhlas s uvedením kanalizace do zkušebního provozu

-       Následně budou občané vyzváni k napojování na domácí čerpací jímky, přesné termíny budou upřesněny

-       Stočné bude vybíráno od 1. ledna 2025 a jeho výši stanoví zastupitelstvo obce koncem tohoto roku

-       Před zahájení provozu kanalizace uspořádáme další schůzku s občany, tam budou poskytnuty informace o způsobu výpočtu a výběru stočného i další provozní informace 

Do doby, něž bude nemovitost připojena k čerpací jímce budou vlastníci využívat svůj současný systém likvidace odpadních vod.

Provoz kanalizace bude zajišťovat obec a na některé činnosti bude využívat dodavatelské služby. 

Milan Hána
starosta obce