Stavba kanalizace a ČOV zahájena

Editace 23. srpna - doplněny mapy s vyznačením realizace.

Informujeme občany o tom, že každou středu v době od 15 do 16 hodin bude v budově OÚ k dispozici vedoucí stavby pan Žák, tento čas mohou občané využít k individuální konzultaci.

Ve čtvrtek 23. března došlo k předání staveniště a tím k zahájení výstavby kanalizace a ČOV v obci.

Ve středu 3. května bude možnost projednat záležitosti týkající se výstavby kanalizace s vedoucím stavby panem Žákem v budově OÚ v době od 15 do 16 hodin. 

Výstavba je spolufinancována Evropskou unií, více informací naleznete v příloze. 

Postupně bude přidávat další informace.

 

Datum vydání: 
29.03.2023