Zasedání zastupitelstva obce

Vážení spoluobčané, 
přijměte pozvání na jednání zastupitelstva obce, které se koná v sobotu 23. května od 10 hodin v zasedací místnosti OÚ. Toto zasedání se koná v netradiční den i čas, důvodem je závažnost tohoto zasedání a rozhodnutí na něm přijatých. Hlavními body jednání bude, realizace projektu výstavby chodníků a komunikace na návsi, dalším bodem bude řešení likvidace odpadních vod v obci.
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné, tudíž se může zúčastnit každý občan, který chce být informován o aktuálním dění v obci, popřípadě se na cokoliv zeptat. 
Program jednání naleznete v příloze.

Datum: 
Sobota, 23. Květen 2015 - 10:00
Místo konání: 
Přílohy: