Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, které se konalo 2. 11. 2018, byli zvoleni:

  • starosta obce: Milan Hána
  • I. místostarosta: Ing. Petr Švehla
  • II. místostarosta: Hana Šmídová
Dále byly zřízeny čtyři  výbory: finanční, kontrolní, kulturní a investiční. Do jejich čela byli zvoleni:
  • předseda finančního výboru: Radka Judová
  • předseda kontrolního výboru: Miroslav Sekanina
  • předseda kulturního výboru: Hana Šmídová
  • předseda investičního výboru: Ing. Petr Švehla