Počet obyvatel v naší obci k 1.1.2019

Vážení spoluobčané, 
je začátek nového roku, proto jsme pro Vás připravili statistický vývoj počtu obyvatel předcházejícího roku, který je sestavený na základě informací z evidence obyvatel. K 1. 1. 2018 bylo v obci k trvalému pobytu hlášeno 637 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám: 14 přistěhovaných, 15 odstěhovaných, 5 narozených a 9 zesnulých občanů. 
K 1. 1. 2019 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 632 obyvatel v následujícím složení:  

Věk Pohlaví
Muži Ženy
0 - 5  26 17
6 - 17 56 38
18  - 29 41 40
30 - 39 49 44
40 - 49 52 46
50 - 59 30 28
60 - 69 45 37
70 - 79 21 32
80 - 89 8 20
90 - 99 0 2
Celkem 328 304

Celkový věkový průměr v naší obci je 40,92 let. Z toho muži mají průměrný věk 38,34 let a ženy 43,70 let. 

Nejčastější jména v naší obci k 1. 1. 2019
Mužská: 
1. Jiří 22 x
2. Josef, Petr 20 x
3. Pavel 18 x
4. Jan, František 12 x
5. Milan 9 x
Ženská:
1. Jana 17 x 
2. Anna 14 x 
3. Ludmila 12 x 
4. Lenka 11 x 
5. Hana 10 x

Počet obyvatel naší obce jiného státního občanství: 
- slovenské  1x
- polské  1x