Statistika obce

K 1. 1. 2020 bylo v obci trvalému pobytu hlášeno 624 obyvatel. Během roku došlo k následujícím změnám:  7 přistěhovaných, 15 odstěhovaných, 7 narozených a 8 zesnulých občanů.

K 1. 1. 2020 je v obci k trvalému pobytu hlášeno 624 obyvatel v následujícím složení:

Věk

0 -18

19 - 50

51 - 65

66 - 79

80 - 99

Celkem

Muži

84

144

52

41

8

329

Ženy

57

124

44

46

24

295

 

Nejčastější jména v naší obci:
Mužská: Jiří 22x, Petr 21x, Pavel 19x, Josef 18x, Michal 13x
Ženská: Jana 14x, Anna 11x, Hana 10x, Lenka 10x, Ludmila 10x