Tříkrálová sbírka - výsledek

V sobotu 4. ledna 2020 probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem se v naší obci vybralo 19. 166,- Kč a koledovalo 5 skupin koledníků:

skupina paní Chlupové 5 154 Kč
skupina paní Krmelové 4 666 Kč
skupina paní Markové 4 134 Kč
skupina paní Knoblichové 3 445 Kč
skupina pana Žáka 1 767 Kč

Děkujeme dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili. Náš dík patří i těm, kteří ochotně přispěli do zapečetěných kasiček. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným rodinám a osobám.