Ustavující zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

v pátek 07. listopadu 2014 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší obce.

Do zastupitelstva byli zvoleni: (SNK Občané za rozvoj Rychnova) Milan Hána, Josef Henzl, Božena Pospíšilová, Miroslav Sekanina, Hana Šmídová, Ing. Petr Švehla 
(SNK Občané Rychnova) Petr Knoblich, Ing. Jan Nechuta, Karel Pastýř, Ing. Nechuta se svého mandátu vzdal a na jeho místo nastoupil první náhradník tohoto uskupení Vladimír Šnajdr.

Na ustavující zasedání se dostavili všichni nový zastupitelé a přítomno bylo 32 občanů.

Do funkce dlouhodobě uvolněného starosty obce byl zvolen Milan Hána 
Do funkce I. neuvolněného místostarosty byl zvolen Josef Henzl
Do funkce II. neuvolněného místostarosty byla zvolena Hana Šmídová
Předsedou finančního výboru byla zvolena Božena Pospíšilová
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Petr Švehla