Statistika dopravy

Vážení spoluobčané,
přinášíme Vám výsledek další statistiky dopravy v naší obci. Měření bylo provedeno v době od 23. července do 3. srpna roku 2014 na silnici v blízkosti domu čp. 65 na totožném místě jako první měření.

V dokumentu se dozvíte, kolik vozidel v obci kontrolovaným úsekem v danou dobu projelo, výsledek měření je rozdělen do dvou směrů, směr Moravská Třebová a směr Lanškroun. Vozidla jsou rozdělena do kategorií a dále podle dosažené rychlosti. V dokumentu je vše znázorněno i procentuálně.

Pod hlavní tabulkou uvidíte "BORCE" to jsou vozidla, která v daném úseku dosáhla rychlosti 94 km/h a více. 

Toto měření nám slouží jako porovnání oproti prvnímu měření.  Výsledná čísla nejsou příznivá a budou sloužit jako podklad pro jednání s policií, ale i pro rozhodování zastupitelstva obce k možným nákupům informačních radarů či alespoň částečné výstavbě chodníků, nebo zpevněných prostorů pro chodce. 

Datum vydání: 
11.08.2014
Přílohy: