Připomenutí skutečnosti, týkající se kotlů a tuhá paliva

Připomínáme občanům, že od 1. září 2022 nesmí být provozovány kotle na tuhá paliva zařazené do emisní třídy 1 a 2. Krajský úřad pro tuto problematiku vydal informační leták, který naleznete v příloze, bude také součástí únorového vydání Rychnovských listů

Datum vydání: 
23.02.2022
Přílohy: