Zastupitelstvo

Jméno

Funkce

Telefon,mobil

e-mail

 

Milan Hána

starosta

461 100 455

733 121 966

starosta@rychnovnm.cz

Petr Švehla

1.místostarosta, předseda investičního výboru

737 130 025

petr.svehla@rychnovnm.cz

Hana Šmídová

2.místostarosta, předseda kulturního výboru

728 748 443

607 132 801

 hana.smidova@rychnovnm.cz

Miroslav Sekanina

předseda kontrolního výboru

 

 

Radka Alice Honsová

předseda finančního výboru

 

 

Pavel Baroš

člen zastupitelstva

 

 

Martina Kuková 

člen zastupitelstva

 

 

Miroslav Švancar

člen zastupitelstva

 

 

Stanislava Vraspírová

člen zastupitelstva